Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement


 

 • Het lidgeld bedraagt 65 euro voor de eerste hond en/of gezinslid. Meerdere honden of gezinsleden onder zelfde dak betalen telkens 30 euro. Het lidmaatschap loopt telkens van 01 Feb t.e.m. 31 Jan (te betalen uiterlijk eind Feb.) De nieuwe leden die aansluiten doorheen het jaar betalen het lidgeld volgens de betaalsleutel (zie ophandbord). Bij de betaling van het lidgeld ontvangt het lid een activiteitenkalender (incl. vermeldingen wanneer er geen training is). Nieuwe leden verklaren zich akkoord met dit reglement.


 • De trainingen gaan door op het terrein in het bijzijn van een instructeur. Het is de geleiders NIET toegestaan de terreinen alleen te betreden.

 

 • De richtlijnen van de instructeurs dienen strikt nageleefd te worden. Instructeurs zijn bevoegd om een geleider van het terrein te sturen.

 

 • Geleiders zijn minstens 16 jaar oud bij gehoorzaamheid en 12 jaar bij agility (met uitzondering van juniors en kadetten die trainen met een wedstrijdhond).

 

 • De geleider wordt gevraagd op tijd te komen om voor de aanvang van de training de hond uit laten in de plasweide. Indien de hond op het terrein zijn behoefte doet, zal de geleider een ‘boete’ betalen van 0,50 cent, te deponeren in de fles op de toog. Bij ‘grote boodschap’ dient de geleider dit onmiddellijk op te ruimen!

 

 • Geleiders die te laat komen of vroeger willen vertrekken, betreden of verlaten het terrein met toestemming van de instructeur van betrokken klas.

 

 • Het is een geleider in zichtbare dronken toestand niet toegestaan het terrein te betreden. Tevens is het verboden te roken in de kantine en tijdens de training.

 

 • Het is niet toegestaan te trainen met zieke honden. De geleider zal volgens de richtlijnen van de dierenarts handelen.

 

 • De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen op en naast het terrein.

 

 • Bestuursleden, instructeurs en vaste medewerkers zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen tijdens activiteiten op de club. Andere leden kunnen tegen betaling een persoonlijke verzekering afsluiten.

 

 • Tijdens de trainingen worden geen kinderen of toeschouwers op de terreinen toegelaten. Noch is het kinderen toegelaten te spelen op de toestellen en/of infrastructuur van de club. Kinderen zijn steeds onder toezicht van de ouders.

 

 • De honden worden steeds aan de leiband gehouden in de kantine en op de parking.

 

 • De leden dienen hun auto te parkeren op de daartoe voorziene parkings. Parkeren op de straat is verboden (behalve tijdens onze wedstrijden).

 

 • De leden mogen de naam van de club geen schade berokkenen. Ieder lid wordt geacht zorg te dragen voor het materiaal en de terreinen toebehorend aan de club, alsook zich fatsoenlijk te gedragen en respect op te brengen voor goederen en eigendom van de omwonenden.

 

 • Elk lid zal steeds wedstrijden spelen in naam van de club.

 

 • Een lid dat de regels overtreedt, zal worden uitgesloten, zonder terugbetaling van het lidgeld.


 • Instructeurs die zelf trainen met hun hond, kunnen meetrainen in een andere groep in functie van de groep waaraan ze lesgeven.

 

 • (Kandidaat-) Instructeurs worden aangemoedigd om de cursus instructeur KKUSH te volgen, doch dit is niet verplicht. Elke deelnemer betaalt zelf zijn cursus, maar wordt terugbetaald a rato 50% bij de eerstvolgende statutaire vergadering en 50% het jaar nadien.

 

 • Overgang in het gehoorzaamheid:
  • van Pups naar A: bij de leeftijd van de hond van +/- 6 maand, maar de instructeur behoudt hierbij de eindbeslissing;
  • van A à B en B à C: dit gebeurt d.m.v. het afleggen van een proef. De proeven worden 4x/jaar georganiseerd. De data worden elk jaar uitgehangen. De geleider die woensdag niet slaagt, mag zaterdag niet opnieuw deelnemen. Er zal worden gepoogd dat een instructeur van een andere klas de proef afneemt;
  • Debutanten: de geleiders uit de C-klas die hun brevet hebben afgelegd.
  • Pr I: de geleider die minimum 5 wedstrijden Debutanten heeft gespeeld met een resultaat van 85;
  • Pr II: de geleider die minimum 5 wedstrijden Pr I te heeft gespeeld met een resultaat van 90.

 

 • Overgang in de agility:
  • Van beginners naar Gevorderden/Graad 1: Na het behalen van de TAP of bij opstart van een nieuwe groep beginners
  • Van Graad 1 naar Graad2/3: Na het behalen van de nodige U’tjes op wedstrijden en het aftekenen van de nieuwe graad in het werkboekje
 • Wedstrijdspelers kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling van max 4 wedstrijden (incl test social gedrag en/of brevet) a rato 9 euro/wedstrijd. Hiertoe dient een kopie van het wedstrijdblad of werkboekje te worden binnengebracht in de daartoe voorziene box aan de toog (dit t.e.m. de datum meegedeeld op de statutaire vergadering) en dient betrokkene minimum een halve dag te hebben meegewerkt tijdens de werkweek en minimum hebben deelgenomen aan 20 trainingen in dat jaar. De terugbetalingen gebeuren vanaf het Kersfeest t.e.m. de statutaire vergadering. Er kan slecht één lid per gezin in aanmerking komen voor terugbetaling.

 

 • Voor het bepalen van de clubkampioenen per discipline dienen de leden hun resultaten eveneens te deponeren in de box (zie vorige Par). De principes om de kampioen per discipline te bepalen worden telkens toegelicht op de statutaire vergadering.

 

 • Werkboekjes kunnen worden aangevraagd via de club middels het invullen van het formulier ‘Aanvraag werkboekje’. Het lid betaalt 10 euro, de rest wordt bijgepast door de club.

 

 • Een lid dat is ingeschreven voor een evenement en toch afwezig blijft, zal het clubvoordeel bijpassen of zal bij een volgend evenement geen reductie meer krijgen.

 

 • Een lid van een andere club, aangesloten bij de KKUSH, kan deelnemen onder de vorm van ‘gasttraining’ met een max van 2x/maand en mits een bijdrage van 1,5 euro.

 

 • Trainingsuren en openingsuren kantine:


                                                    Woensdag                               Donderdag                          Zaterdag

            Trainingsuren               19.00 – 21.00 u                        19.00 – 22.00 u                 09.00 – 12.30 u

            Uren kantine                 18.00 – 23.00 u                        18.15 – 23.00 u                 08.30 – 13.30 u


 

 • Het Bestuur behoudt zich het recht dit huishoudelijk reglement aan te passen indien vereist.

 

Alvast bedankt! Het bestuur

 

 

Bijgewerkt en aangepast: 01 Maart 2019

Dank aan onze sponsors